Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Zakelijk lease


Wat is lease precies? 
Leasen kun je vergelijken met huren. Het is een overeenkomst tussen een leasemaatschappij en een klant. Hierin staat dat de leasemaatschappij gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs een bepaald goed (bijvoorbeeld dus een camerabeveiligingssysteem) aan haar klant beschikbaar stelt. 

Voor veel bedrijven vormen de kosten van het geleasede object een flink deel van de begroting. Aan deze goederen kleven vaak grote onzekerheden, zoals restwaarde en onderhoud. Om deze onzekerheid weg te nemen, kunnen ze dan kiezen voor leasing. Je hebt dan iedere maand dezelfde kosten, wat duidelijk is voor de budgettering. Ook is het zo dat er niet direct een bedrag ineens uit wordt gegeven waardoor 

Wat is financial lease?
Financial lease is een variant op het ‘gewone’ leasen, het is eigenlijk een vorm van huurkoop. Bij financial leasing koopt de klant als het ware het gewenste bedrijfsmiddel en zorgt de leasemaatschappij voor de financiering. Gedurende de leaseperiode wordt het geleasede middel in gelijke termijnen afgelost. De leasemaatschappij is tijdens de looptijd van het contract de juridische eigenaar van het object en de klant de economische eigenaar. Aan het einde van de looptijd, als alle termijnen zijn voldaan, is de klant volledig eigenaar van het geleasede goed. 

Het risico van waardevermindering van het goed ligt bij financial lease, in tegenstelling tot het ‘gewone’ leasen, bij de klant. Dit wil zeggen dat als het geleasede goed tijdens de leaseperiode minder waard wordt, de klant bij financial lease voor deze vermindering opdraait.

 


Hoe het werkt! 

 

Leaseaanvraag 
U kijkt in onze webshop, zodra u een keus heeft gemaakt in de benodigde artikelen dan kunt u met ons contact opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn, dit ten aanzien van de looptijd en het maandbedrag. Als u hier mee akkoord gaat dan zullen wij u de benodigde stukken sturen ter ondertekening, zodra het gehele dossier compleet is dan zullen wij deze in eens in behandeling nemen.

Overeenkomst 
De overeenkomst wordt opgemaakt door Fixwell Shop, alvorens ondertekening ontvangt u een concept overeenkomst. In deze overeenkomst staan alle besproken zaken beschreven, zoals bedrijfsgegevens, de bedragen en ook de looptijd.  Zodra de overeenkomst akkoord is dan kan tot ondertekening worden overgegaan, zodra wij alle benodigde stukken hebben ontvangen zal het dossier in behandeling worden genomen en ontvangt u over het algemeen binnen 3 werkdagen uitsluitsel over de toekenning.

Benodigde stukken

- Verkoopfactuur
- Getekende pakbon of acceptatiecertificaat 
- Rechtsgeldig ondertekende huurovereenkomst
- Rechtsgeldig ondertekende SEPA-machtiging
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die namens uw klant de huurovereenkomst heeft ondertekend.